Gå til innholdet
Bilde av Ingvild Myrvang Ro
Mobil: (+47) 97 17 79 66
E-post: imr@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Ingvild Myrvang Ro har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1981. I tillegg har hun statsvitenskap mellomfag og sosiologi grunnfag.

Myrvang Ro ble ansatt som fast advokat i Ro Sommernes i 2003. Hun fikk advokatbevillingen i 1983. 

Myrvang Ro arbeider hovedsakelig med fast eiendoms rettsforhold, arv og skifte. Hun har oppdrag som bobestyrer i dødsboer for Oslo Byfogdembete og leder firmaets faggruppe for arv og skifte.

Myrvang Ro har tidligere erfaring fra Justisdepartementet, som dommerfullmektig ved Notodden sorenskriverembete, politifullmektig, egen advokatpraksis og som advokat i Kredittkassen.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no