Gå til innholdet
Bilde av Anne Helene Bentzen Kværne
Mobil: (+47) 93 22 78 09
E-post: ahk@rosom.no

Anne Helene Bentzen Kværne er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2012. I tillegg har hun et semester ved University of Edinburgh.

Kværne ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 2013, og som fast advokat i 2017. Hun fikk advokatbevilling i 2016. 

Kværne arbeider hovedsakelig innenfor fast eiendom, entreprise, konkurs og prosedyre. 

Fra tidligere har Kværne arbeidserfaring som trainee i Ro Sommernes advokatfirma DA.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no