Gå til innholdet
Bilde av Solfrid Charlotte Olsen
Telefon: (+47) 23 00 34 40
E-post: sco@rosom.no

Solfrid Charlotte Olsen jobber som regnskapsmedarbeider i Ro Sommernes. 

Olsen ble ansatt i 2017. 

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Bes√łksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no