Gå til innholdet
Bilde av Cecilie Rummelhoff Ruud
Telefon: (+47) 23 00 34 40
E-post: crr@rosom.no

Cecilie Rummelhoff Ruud jobber som resepsjonist i Ro Sommernes.

Rummelhoff Ruud ble ansatt i Ro Sommernes i 2017.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Bes√łksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no