Gå til innholdet

Knut Ro (H)

Bilde av Knut Ro
Mobil: (+47) 90 15 59 95
E-post: kro@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Knut Ro er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1975. 

Ro har vært partner i Ro Sommernes siden firmaet ble etablert i 1993. Knut Ro fikk møterett for Høyesterett i 1984. Fra januar 2021 er Ro senioradvokat. 

Ro arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på oppkjøp, insolvens, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Ro har oppdrag som bostyrer for norske domstoler.

Knut Ro har tidligere arbeidet for Generaladvokaten, som dommerfullmektig og som sekretær for Forsikringslovutvalget. Han var medlem av Falkangerutvalget som reviderte konkursloven i 1993. Ro har gjennom en årrekke forelest i konkursrett på Universitetet i Oslo. Han innehar flere styreverv og er i dag fungerende formann i Konkursrådet. 

Publikasjoner: 

Håvard Wiker og Knut Ro: Konkursloven med kommentarer, Universitetsforlaget (2003).

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart