Gå til innholdet
Bilde av Nils Holger Koefoed
Mobil: (+47) 99 16 20 96
E-post: nhk@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Nils Holger Koefoed er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 2001, og har en master i International Law fra Golden Gate University (San Francisco).

Koefoed ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 2001, og som fast advokat i 2006. Han fikk advokatbevillingen i 2003. Koefoed tiltrådte som partner i firmaet i 2009.

Koefoed arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på oppkjøp, konkurs og gjeldsforhandlinger, verdipapir, prosedyre, arv og fast eiendom. Koefoed har oppdrag som bostyrer for norske domstoler.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no