Gå til innholdet

Henrik Hareide Nilsen

Bilde av Henrik Hareide Nilsen
Mobil: (+47) 90 56 61 61
E-post: hhn@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Henrik Hareide Nilsen er utdannet Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2007. Advokatbevilling fra 2009.

Hareide Nilsen ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 2007, som fast advokat i 2011 og som senioradvokat i 2013. Hareide Nilsen tiltrådte firmaet som partner fra 2015.

Hareide er tilknyttet firmaets fagområder for selskapsrett, transaksjoner og restruktureringer. Han arbeider primært med selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til bedriftsoppkjøp, aksjonærforhold, verdipapirer, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner. 

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart