Gå til innholdet

Håvard Wiker (H)

Bilde av Håvard Wiker
Mobil: (+47) 90 15 71 67
E-post: hw@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Håvard Wiker er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 1992. 

Wiker ble ansatt som advokatfullmektig i Ro Sommernes i 1993, og tiltrådte firmaet som partner fra 1996.

Wiker arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på kriseengasjementer, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er leder for vårt firmas avdeling for insolvens og restrukturering. Wiker har oppdrag som bostyrer for norske domstoler.

Håvard Wiker er leder av advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Publikasjoner:

Håvard Wiker og Knut Ro: Konkursloven med kommentarer, Universitetsforlaget (2003).

Medforfatter i Norsk Lovkommentar: Konkursloven, Dekningsloven og Lønnsgarantiloven.

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart