Gå til innholdet

Håkon Ustaheim (H)

Bilde av Håkon Ustaheim
Mobil: (+47) 90 52 88 60
E-post: hu@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Håkon Ustaheim er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo i 1995.

Ustaheim ble ansatt i Ro Sommernes som advokatfullmektig i 1995 og som fast advokat i 1999. Han tiltrådte som partner i firmaet fra 2003. Håkon Ustaheim fikk møterett for Høyesterett i 2008.

Ustaheim arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning, med hovedvekt på kontraktsrettslige spørsmål og tvister, herunder om fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett, mangelssaker for sameier eller kjøp, salg, leie både av bolig og næringsbygg samt konkurs og gjeldsforhandling. Ustaheim prosederer jevnlig saker for domstolene og tar oppdrag som voldgiftsdommer.

Publikasjoner:

"Erstatning for tapt omsetningsvolum ved avbestilling og heving. Høyesteretts dom i Rt. 2003 s. 486" i Lov og Rett nr. 10 2003.

 

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart