Gå til innholdet

Mads Vincent Andenæs Galtung

Bilde av Mads Vincent Andenæs Galtung
Mobil: (+47) 48 41 12 41
E-post: mag@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Mads Vincent Andenæs Galtung er utdannet Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2021. I tillegg til dette tar han spesialisering i Banking and Finance Law ved Queen Mary, University of London.

Galtung tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i juni 2021.

Galtung skrev masteroppgave innenfor bank og finans med tittelen «Ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner ved forsettlig pliktbrudd».

Tidligere har Galtung jobbet i blant annet DNB Special Engagements og DNB Asset Management og har vært sensor på Handelshøgskolen ved Universitet i Tromsø.

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart