Gå til innholdet

Anna Aasvang Ottesen

Bilde av Anna Aasvang Ottesen
Mobil: + 47 45 41 41 70
E-post: aao@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Anna Aasvang Ottesen er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2021.

Ottesen tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i august 2021.

Ottesen skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen «Konsernets stilling som selvstendig rettssubjekt».

Tidligere har Ottesen jobbet som juridisk konsulent i Huseierne.

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart