Gå til innholdet

Lynne Skajaa

Bilde av Lynne Skajaa (i permisjon)
Mobil: (+47) 47 67 44 38
E-post: lska@rosom.no
Språk: Norsk og engelsk

Lynne Skajaa er utdannet LL.B. ved Universitetet i Glasgow i 1988, Dip.Leg.Pract. i 1989 og LL.M. i Sjørett ved Universitetet i Southampton i 2003.

Skajaa arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på sjørett, bank og finansrett, selskapsrett og transaksjoner. Hun har utstrakt erfaring med å bistå rederier og finansinstitusjoner i komplekse kommersielle transaksjoner og forhandlinger.

Skajaa har tidligere vært advokat i Wiersholm AS og advokat i Bond Dickinson, Watson Farley & Williams i Storbritannia. Hun har også vært internjurist i Nevion Europe AS og Tandberg Television Limited.

Skajaa tiltrådte som partner i Ro Sommernes 1. januar 2018. Hun er fra 1. september 2019 i permisjon og innehar stillingen som juridisk direktør i Borr Drilling-konsernet. 

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart