Gå til innholdet

Innlevering av fordringsanmeldelse

Dersom du mener å ha et krav i et konkursbo må dette meldes som fordringsanmeldelse. En fordringsanmeldelse må inneholde:

  • Fordringshaver
  • Beløp
  • Forfallsdato (og da med eventuelle renter frem til konkursåpning)
  • Hvorvidt kravet har noen form for sikkerhet
  • Legg ved underlagsdokumentasjon for kravet
  • Oppgi hvilken konto du ønsker utbetaling til


Fordringsanmeldelsen sendes per e-post til bostyrer eller til mail@rosom.no

 

 

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no