Gå til innholdet

Under denne fanen kan du finne relevant informasjon om tidligere og nåværende konkursboer hvor Ro Sommernes' advokater er oppnevnt som bobestyrere.

Nedenfor følger en kronologisk liste over boene det siste halvåret. I fanefunksjonen til venstre finnes en alfabetisk rekkefølge over de forskjellige konkursboene. Under lenken "fordringsanmeldelse" finnes relevant informasjon om fordringsanmeldelser.

Informasjon om boet:

Bostyrer: Erik Sandtrø
Borevisor: Er ikke oppnevnt
Domstol: Oslo byfogdembete
Sak nr.: 10-163139KON-OBYF/2
Tvangsoppløsning: 26.10.2010
Fristdag: 02.09.2010
Fordringsfrist: 30.11.2010
1. Skiftesamling: 22.11.2010

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no