Gå til innholdet

Tvisteløsning og prosedyre

Ro Sommernes har bred erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Våre advokater prosederer regelmessig både for de ordinære rettsinstanser og voldgiftsdomstoler. Flere av våre advokater har møterett for Høyesterett, samt erfaring fra internasjonale domstoler.

Våre advokater har også omfattende kompetanse hva gjelder begjæring om midlertidig forføyning og arrest. I tillegg til generell domstolsbehandling yter våre advokater bistand ved alternative konfliktløsningsorganer som KOFA, forbrukertvistutvalget, boligtvistnemnda og andre ordninger.

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Mathias Tveten

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Håkon Ustaheim

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart