Gå til innholdet

Ro Sommernes bistår både norske og utenlandske klienter ved selskapsrettslige transaksjoner og andre corporateoppdrag.

Våre advokater har lang erfaring med selskapstransaksjoner og tilbyr bistand gjennom hele transaksjonsprosessen helt fra avtaleforhandlinger, selskapsgjennomganger, forholdet til konkurransetilsynet og børsnoteringer. Vi rådgir ved kjøp og salg av virksomheter, fisjoner, fusjoner, fellesforetak, omorganiseringer og sammenslåinger. Våre advokater vil i tillegg til de generelle prosedyrene kunne komme med anbefalinger og råd om forbedringer av selskapets juridiske forhold. 

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Henrik A. Christensen

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Erik Sandtrø

Les mer

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no