Gå til innholdet

Transaksjoner, kapitalmarked og corporate

Ro Sommernes bistår både norske og utenlandske klienter ved selskapstransaksjoner, børsprosesser og i andre selskapsrettslige saker (corporate/M&A)

Våre advokater har lang erfaring med selskapstransaksjoner og tilbyr bistand i alle faser av transaksjonsprosessen. Vi gjør due-diligence (selskapsgjennomganger), deltar i avtaleforhandlinger, utarbeider avtaler, vurderer konkurranserettslige forhold (ref. Konkurransetilsynet), bistår med signering, ved gjennomføring m.v. Vår rådgivning omfatter også børsnoteringer og andre transaksjoner over børs.

Våre advokater bistår og rådgir ved kjøp og salg av virksomheter, fisjoner, fusjoner, oppkjøp, omorganisering og restrukturering. I tillegg vil vi kunne komme med anbefalinger og råd om forbedringer av selskapets juridiske forhold. 

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Henrik A. Christensen

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Erik Sandtrø

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart