Gå til innholdet

Skatt og avgift

Våre advokater har sterk faglig kompetanse innenfor skatt og avgift. Ro Sommernes bistår både selskaper og privatpersoner i ethvert spørsmål knyttet til skatt og avgift.

Ro Sommernes’ advokater har blant annet bred erfaring med transaksjonsrelatert skatterådgivning og etablering av strukturer, samt annen generell nasjonal og internasjonal skatterådgivning. Våre advokater har spisskompetanse på utforming av incentivordninger for ledende ansatte, herunder aksje- og opsjonsbaserte ordninger. Ro Sommernes’ skatterettsavdeling jobber tett sammen med firmaets øvrige faggrupper.  

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Bernhard Getz

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart