Gå til innholdet

Shipping, offshore og finans

Våre advokater rådgir og bistår skipsredere, riggselskaper, verft, finansinstitusjoner, låntakere, obligasjonseiere og andre aktører i shipping-  og offshoresektoren innenfor et bredt spekter av kommersielle og juridiske problemstillinger innen shipping, offshore og finans.

Vi yter bred rådgivning innen shipping og offshore, både nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår blant annet med rådgivning rundt kommersielle kontrakter, finansiering, selskapsrett, strukturering, transaksjoner og due diligence. Videre bistår vi ved tvisteløsning.

Gjennom vår spesialkompetanse innenfor insolvens og restrukturering har vi også bistått ved flere større restrukturerings- og insolvensoppdrag innen shipping og offshoresektoren. Med bransjeerfaring og tverrfaglig spisskompetanse er vi blant Norges ledende aktører på dette området, og yter rådgivning på et høyt kommersielt og faglig nivå.  

Vår avdeling for finans har også bred erfaring med etablering av lånefasiliteter, eksempelvis gjennom bankinstitusjoner eller ved utstedelse av obligasjonslån.

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Erling Lind

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Eystein Eriksrud

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart