Gå til innholdet

Selskapsrett

Selskapsrett er et omfattende rettsområde som er av stor betydning for aksjonærer, ansatte, styre, kreditorer og debitorer. Ro Sommernes' advokater har utstrakt erfaring med å representere og bistå alle ulike aktører i selskapsretten, og har også selv omfattende erfaring fra styrer og selskapsdrift. 

Våre advokater har spisskompetanse på selskapsrettslige spørsmål og kan tilby høyt kvalifisert rådgivning til enhver selskapsrettslig aktør. Våre advokater har meget høy kompetanse på utforming av aksjonæravtaler og vedtekter, spørsmål om selskapets kompetanse og spørsmål som berører forholdet mellom selskapet og aksjonærer. I tillegg yter våre advokater bistand ved stiftelse, utvikling og avvikling av selskaper og tilbyr rådgivning ved spørsmål knyttet til kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser og selskapets drift. Våre advokater har lang og omfattende erfaring med å foreta restruktureringer av selskaper og har god innsikt i ulike typer av finansieringsformer slikt som tegningsretter til aksjer og konvertible lån. 

Ro Sommernes' advokater yter også rådgivning i selskapsrettslige tvister, og har utstrakt erfaring med tvister knyttet til styreansvar. 

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Henrik Hareide Nilsen

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Nils Holger Koefoed

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart