Gå til innholdet

Publikasjoner:

"Konkursloven med kommentarer" ved Håvard Wiker og Knut Ro, Universitetesforlaget (Oslo 2003).

"Erstatning for tapt omsetningsvolum ved avbestilling og heving. Høyesteretts dom i Rt. 2003 s. 486" 3, av advokat Håkon Ustaheim og dommerfullmektig Henning Borge, i Lov og Rett nr. 10 200.

"Rimelighetssensur av avbestillingsgebyr til skade for boligkjøper?", av advokat Hanne Birkelund, publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett nr. 2/2010 årgang 6.

"In-house procurement: To what extent may public authorities organise themselves in stock companies and subsequently award these companies contracts without prior tendering?", av advokat Hanne Birkelund, publisert på www.nho.no

"Grønne leieavtaler" i Estate Lokaler nr. 5 juni 2015 av Niels Kristian Axelsen og Trond Kvisgaard

"Leietakers Term Sheet" i Estate Lokaler nr. 7 august 2015 av Niels Kristian Axelsen og Trond Kvisgaard.

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no