Gå til innholdet

Informasjonsteknologi og media

Ro Sommernes yter utstrakt rådgivning ved inngåelse, utarbeidelse av vurdering av lisensavtaler og IT-kontrakter.

IT- og lisensavtaler kan reise flere problemstillinger hva gjelder håndhevelse av immaterielle rettigheter, herunder problemstillinger relatert til overdragelse ved virksomhetsoverdragelse. Dette er rettsområder som våre advokater har kyndig erfaring med og vi kan tilby våre klienter en helhetlig løsning. Ro Sommernes kan også bistå ved mediarelaterte spørsmål, herunder spørsmål om opphavsrett, innholdsansvar og ytringsfrihet. Våre advokater har de siste årene bistått flere aktører i mediebransjen.

<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Mathias Tveten

Les mer
<!--@Item.AltTekst-->

Kontaktperson:
Linn Dølvik

Les mer

Sidebunn

Adresse

Ro Sommernes advokatfirma DA
Postboks 1983 Vika
N-0125 OSLO

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens pl. 7
0160 OSLO

Kontaktinformasjon

Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Cookies og personvern

Tlf.: (+47) 23 00 34 40
Faks.: (+47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no

Kart