Skip to main content

Marianne Viset

Advokatfullmektig

Telefon:
+47 92 69 22 49
E-post:
mv@rosom.no

Bakgrunn

Marianne Viset er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2018. Viset tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i januar 2021. Tidligere har Viset jobbet som advokatfullmektig i Arntzen de Besche Advokatfirma AS, samt hatt traineeopphold i flere advokatfirmaer. Viset skrev masteroppgave innen arbeidsrett med tittelen «Stillingsvernet til eldre arbeidstakere med lang ansiennitet ved utvelgelsen og interesseavveiningen etter arbeidsmiljøloven § 15-7».