Skip to main content

Magnus Haugstad

Advokatfullmektig

Telefon:
+ 47 90 76 45 15
E-post:
mh@rosom.no

Bakgrunn

Magnus Haugstad er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2020. Han har også en bachelorgrad i økonomi- og administrasjon fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Haugstad skrev masteroppgave innen skatterett med tittelen «Klassifisering av ansattes aksjeinntekter». Haugstad tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i november 2021. Han har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Wiersholm AS. Haugstad har også arbeidserfaring som trainee i diverse Oslo-baserte advokatfirma.