Skip to main content

Mads Vincent Andenæs Galtung

Advokatfullmektig

Telefon:
+47 48 41 12 41
E-post:
mag@rosom.no

Bakgrunn

Mads Vincent Andenæs Galtung er utdannet Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2021. I tillegg til dette har han en internasjonal master i jus (LLM) i Banking and Finance Law ved Queen Mary, University of London. Galtung tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i juni 2021. Galtung skrev masteroppgave innenfor bank og finans med tittelen «Ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner ved forsettlig pliktbrudd». Tidligere har Galtung jobbet i blant annet DNB Special Engagements og DNB Asset Management og har vært sensor på Handelshøgskolen ved Universitet i Tromsø.