Skip to main content

Linda L. Methlie

Administrasjon

Telefon:
+47 23 00 34 40
E-post:
llm@rosom.no

Bakgrunn

Linda L. Methlie jobber som advoksekretær i Ro Sommernes. Hun ble ansatt som advokatsekretær i Ro Sommernes i november 2018. Før det jobbet hun i 32 år som advokatsekretær i Advokatfirmaet Wiersholm AS.