Skip to main content

Knut Ro

Senioradvokat

Telefon:
(+47) 90 15 59 95
E-post:
kro@rosom.no

Fagområde

Ro arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på oppkjøp, insolvens, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold.

Bakgrunn

Knut Ro er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1975. Ro har vært partner i Ro Sommernes siden firmaet ble etablert i 1993. Knut Ro fikk møterett for Høyesterett i 1984. Fra januar 2021 er Ro senioradvokat. Knut Ro har tidligere arbeidet for Generaladvokaten, som dommerfullmektig og som sekretær for Forsikringslovutvalget. Han var medlem av Falkangerutvalget som reviderte konkursloven i 1993. Ro har gjennom en årrekke forelest i konkursrett på Universitetet i Oslo. Han innehar flere styreverv og er i dag leder for Konkursrådet.

Publikasjoner