Skip to main content

Anna Aasvang Ottesen

Advokatfullmektig

Telefon:
+ 47 45 41 41 70
E-post:
aao@rosom.no

Bakgrunn

Anna Aasvang Ottesen er utdannet Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo våren 2021. Ottesen tiltrådte som advokatfullmektig i Ro Sommernes i august 2021. Ottesen skrev masteroppgave innen selskapsrett med tittelen «Konsernets stilling som selvstendig rettssubjekt». Tidligere har Ottesen jobbet som juridisk konsulent i Huseierne.