Skip to main content

Konkursbo

Her er relevant informasjon om tidligere og nåværende konkursboer hvor Ro Sommernes' advokater er oppnevnt som bobestyrere.

Nedenfor følger en kronologisk liste over boene det siste halvåret. I fanefunksjonen til venstre finnes en alfabetisk rekkefølge over de forskjellige konkursboene. Under lenken "fordringsanmeldelse" finnes relevant informasjon om fordringsanmeldelser.