Skip to main content

Ro Sommernes er stadig på utkikk etter nye medarbeidere

Kvinne i møte med kollegaer
Vi ønsker alltid å komme i kontakt med dyktige, engasjerte og kommersielle hoder, enten du er advokat, advokatfullmektig, nyutdannet eller student og vi vil alltid vurdere gode kandidater.

Ferdigutdannede kan sende åpen søknad om stilling til Håvard Wiker eller Thomas Monsen. Søknader sendes per e-post med CV, attester, samt karakterutskrift/vitnemål.

Vi tilbyr traineeopphold for jusstudenter. Studentene ansettes normalt i perioder på fire til seks uker, og kan tilpasses studentenes undervisningsopplegget på fakultetet. Fordi vi ofte har avtalt opphold for studenter langt frem i tid, oppfordrer vi alle studenter til å søke så tidlig som mulig. Vi anbefaler at du har eller er i ferd med å avslutte andre studieåret før du er trainee hos oss.

Hos Ro Sommernes får du som trainee jobbe tett med advokatene. Studentene gis muligheter til å prøve seg innenfor alle de fagfelt vi tilbyr og har en bratt læringskurve og blir også inkludert i våre sosiale opplegg. Vi rekrutterer et flertall av våre nyansatte advokatfullmektiger fra traineeordningen. Arbeidet blir avlønnet på timesbasis under konkurransedyktige betingelser.

Interesserte kan sende søknad om traineeopphold til Håkon Ustaheim. Søknader sendes per e-post med CV, attester, samt karakterutskrift/vitnemål. I vurderingen av søknader vektlegger vi gode faglige resultater, forretningsmessig forståelse, personlige egenskaper og evnen til å arbeide selvstendig.