Skip to main content

Klienter tilkjent 27,5 millioner kr

20.10.2021
Klienter tilkjent 27,5 millioner kr i erstatning etter leilighetskjøp i Brasil.

Ro Sommernes har bistått 40 norske kjøpere av leiligheter i Brasil.

På vegne av kjøperne har Ro Sommernes gransket saken, anmeldt de to norske eierne av det brasilianske selgerselskapet og fremsatt erstatningskrav på til sammen 27,5 millioner kroner.

Partner og advokat i Ro Sommernes, Øyvind Clausen Bade, har bistått kjøperne og prosederte erstatningskravet i rettssaken som ble avholdt over fire uker høsten 2021. Oslo tingrett avsa dom i saken 18. oktober 2021 og kjøperne fikk fullt medhold i sitt erstatningskrav. De to bakmennene ble samtidig dømt til 3 års fengsel for underslag og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet med forgreninger til utlandet for alltid.

Dommen kan påankes og er derfor ikke rettskraftig.