Skip to main content

Bernhard Getz om fritaksmetoden

03.11.2021
Advokat Bernhard Getz skriver om fritaksmetoden i Finansavisen.

Advokat Bernhard Getz skriver om fritaksmetoden i Finansavisen, og hva som bør hensyntas i utredelse og potensiell revisjon av relevant lovgivning.

Artikkelen kan leses her.