Transaksjoner og corporate

Ro Sommernes bistår norske og utenlandske klienter ved selskapsrettslige transaksjoner. Vi yter bistand ved kjøp og salg av virksomhet, fisjoner, fusjoner, fellesforetak, omorganiseringer og sammenslåinger.

Våre advokater har lang erfaring med selskapstransaksjoner og tilbyr bistand gjennom hele transaksjonsprosessen blant annet ved avtaleforhandlinger, selskapsgjennomganger og forholdet til konkurransetilsynet. Våre advokater vil i tillegg til generelle selskapsgjennomganger komme med anbefalinger og råd om forbedringer av selskapets juridiske forhold.

Kontaktpersoner:

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no