Faglig tyngde og høy servicegrad

Ro Sommernes er et mellomstort advokatfirma i Oslo. Firmaet er av Legal 500 rangert som det ledende advokatkontor innen insolvens, konkurs og restrukturering. I tillegg yter firmaet utstrakt bistand innen de fleste forretningsjuridiske områder; transaksjoner og corporateoppdrag, selskapsrett, entrepriserett, arbeidsrett, prosedyre, informasjonsteknologi og media.

Kontorets målsetning er at all rådgivning skal være basert på høy faglig kvalitet med klientens interesser i sentrum. Det er viktig at all bistand bedrer klientens plattform for en vellykket virksomhet. Vi anser det i denne sammenheng som viktig å ivareta de personlige relasjoner mellom advokat og klient, slik at klienten vil kunne få et personlig forhold til sin advokat.

Videre anser vi det som viktig å ha forståelse for klientens virksomhet, slik at vi ikke kun blir passive rådgivere på det juridiske området. Vi ønsker at våre klienter finner konstruktive løsninger på sine problemer fremfor å orientere klienten om hvilke begrensninger som foreligger.

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no