Ro Sommernes topprangert i Legal500.

I april 2017 ble resultatene fra den årlige advokatundersøkelsen til Legal500 publisert. Som i 2016 er firmaet igjen topprangert innenfor insolvens og restrukturering, mens vi samtidig også anbefales innenfor fast eiendom. Særlig fem av Ro Sommernes’ advokater fremheves som særlig dyktige innenfor sine respektive fagfelt. Innenfor insolvens er Knut Ro rangert som «leading lawyer». Håvard Wiker er leder av insolvensgruppen, som etter beskrivelsen er «at the top in insolvency issues», og med et «excellent reputation».

Innenfor fast eiendom blir flere av våre partnere anbefalt. Nils Petter Hansson blir fremhevet som en «skillful negotiator», Henrik Christensen har «great commercial capacity», mens Erik Sandtrø «always gets straight to the point». Vi er takknemlige for anerkjennelsen fra våre klienter, som tjener til inspirasjon for det arbeidet vi gjør. 

 

 

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no