Bistand RTO Hiddn Solutions ASA

Årsskiftet 2016/2017 gjennomførte AgaTech ASA (tidl. Agasti Holding ASA) og Hiddn Security AS en RTO (reverse takeover), hvor AgaTech ASA overtok mer enn 90 % av aksjene i Hiddn Security AS og utstedte vederlagsaksjer AgaTech ASA til aksjonærene i Hiddn Security AS. AgaTech ASA endret navn til Hiddn Solutions ASA som ledd i transaksjonen, og endret ticker til «HIDDN». Hiddn Solutions ASA er notert på Oslo børs (hovedlisten). Ro Sommernes har bistått Hiddn Security AS i transaksjonen, og vårt team har bestått av Henrik A. Christensen og Henrik Hareide Nilsen.     

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no