Bistand MultiClient Geophysical ASA

Våre advokater Henrik A. Christensen og Henrik Hareide Nilsen bistår styret i MultiClient Geophysical ASA i forbindelse med frivillige bud fra Geoex Ltd. og Spectrum ASA om erverv av samtlige aksjer i MultiClient Geophysical ASA. For ytterligere informasjon, se børsmelding.

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no