Ny advokatfullmektig

Håkon Hellerud er utdannet ved Universitetet i Oslo og har skrevet masteroppgave "Beviskrav i sivile saker med belastende faktum - særlig om avhendigsloven § 3-7". Han har tidligere vært trainee hos Ro Sommernes, Kvale og Hammervoll Pind, samt vært ansatt ved juridisk fakultet som oppgaveretter og kollokvieveileder. Vi er stolte av å ha Hellerud med på vårt lag, og ønsker ham velkommen til oss! 

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no