Norges beste forhandlere

Advokat Knut Ro omtales som en av Norges beste forhandlere. I følge Finansavisen er han "veldig dyktig, kanskje den beste, til å finne løsninger i vanskelige økonomiske saker». Advokat Henrik Christensen fremheves som dyktig på relasjoner til enkelte investorer, og som en advokat med mye driv som ser forretningsmuligheter, og som kan finne finansielt sunne løsninger.

Omtalen skjer i forbindelse med Finansavisens vurdering av Norges beste forhandlere. Av de som kjenner norsk næringsliv godt, trekkes Knut Ro og Henrik Christensen frem som "glimrende forhandlere" sammen med kjente næringslivsprofiler som Petter Stordalen, Kjell Inge Røkke og Bjørn Kjos.

Advokatene i Ro Sommernes bistår jevnlig klienter ved forhandling. At Ro Sommernes' advokater fremheves i en slik sammenheng understreker den kompetanse og forretningsforståelse firmaet innehar på forhandlingsfeltet, enten det dreier seg om transaksjoner, restruktureringer og gjeldsforhandlinger eller andre typer oppdrag.  

Vi i Ro Sommernes er stolte over å ha så dyktige forhandlere med på laget!

Hele artikkelen kan leses i Finansavisen av 17. desember.

RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA
Postboks 1983 Vika, N-0125 OSLO
Fridtjof Nansens pl. 7, 0160 Oslo
Tlf. (47) 23 00 34 40
Faks. (47) 23 00 34 50
E-post: mail@rosom.no
Org. NO 965 870 016 MVA
Betingelser og ansvar
Design: www.07.no
System: www.dynamicweb.no